Vacature: Bestuurslid met de portefeuille Mentorschap

FBBK richt zich op het ondersteunen van mensen in kwetsbare situaties. Met meer dan 25 jaar ervaring, kennis van en binding met de doelgroep, werkt FBBK vanuit grote betrokkenheid aan haar persoonlijke dienstverlening. De belangen van de cliënt staan in alles voorop. De gewoonten, wensen en behoeften van de cliënt zijn altijd leidend en er is nauw contact met cliënt, diens familie, zorgverleners en directe omgeving.

FBBK is een stichting zonder winstoogmerk en hecht er grote waarde aan betrouwbaar en professioneel haar werk te doen. FBBK werkt transparant en legt door middel van rapportages verantwoording af aan de wettelijk vertegenwoordiger of rechtstreeks aan de rechtbank. FBBK biedt kwaliteit en voldoet aan alle kwaliteitseisen, wet- en regelgeving. Een eigen (ongesalarieerd) bestuur ziet actief toe op het functioneren van de stichting.

Werken bij FBBK betekent bijdragen aan de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van mensen die kwetsbaar zijn. De medewerkers van FBBK doen hun werk met passie en betrokkenheid. Elke dag anticiperend, verbindend en adviserend in het belang van de cliënt. Opdat de persoonlijke belangen van cliënten goed behartigd worden, de financiën goed beheerd en alle zaken in orde zijn. Zodat cliënten en hun begeleiders hun tijd kunnen besteden aan elkaar en aan andere dingen die zij leuk en belangrijk vinden.

FBBK bestaat uit een bureau en een toezichthoudend bestuur. Binnen het bureau is een klein team van bewindvoerders, mentoren en een bureaumedewerker werkzaam onder leiding van een leidinggevende. Het bestuur bestaat uit vijf leden; voorzitter, penningmeester, secretaris en twee leden. Alle bestuursleden hebben een of meerdere specifieke portefeuilles.

Vanwege het aanstaande vertrek van een van de bestuursleden is een vacature ontstaan voor een bestuurslid met de portefeuille Mentorschap.

Verantwoordelijkheden bestuur

 • Het bestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de missie en visie van stichting FBBK alsmede voor de lange termijn planning en begroting.
 • Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de volledige dienstverlening van de stichting. De dagelijkse leiding en uitvoering hiervan is gedelegeerd aan de leidinggevende van het bureau.
 • Het bestuur houdt toezicht op het functioneren en presteren van de stichting
 • Het bestuur vergadert minimaal 6 maal per jaar op het bureau in Haarlem
 • Bestuursleden zijn minimaal 1 dagdeel per maand beschikbaar

Profiel bestuursleden

Een bestuurslid van FBBK:

 • heeft affiniteit met de doelstelling en de aard van de stichting, te weten: Bewindvoering, Mentorschap en Financieel Beheer
 • bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten en bovendien specifieke deskundigheid passend bij de portefeuille.
 • beschikt over een relevant netwerk
 • voldoet aan de kwaliteitseisen gesteld door het Landelijk kwaliteitsbureau CBM. Voor de portefeuille Mentorschap; tenminste een HBO-diploma van passende (zorg)opleiding.
 • conformeert zich aan het beleid, missie en visie van de stichting
 • is onafhankelijk ten opzichte van cliënten of cliëntengroep
 • vervult de functie zonder last of ruggespraak en zonder deelbelang te laten prevaleren
 • is in staat de missie en de visie van de stichting uit te dragen
 • kan toezicht houden op de uitvering van de beleidsuitgangspunten
 • is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen
 • weet door het stellen van kritische vragen de organisatie een spiegel voor te houden
 • kan goed omgaan met de werknemers van de stichting
 • kan met vertrouwelijke gegevens omgaan
 • heeft een VOG-verklaring

Enthousiast?

Herkent u zichzelf in bovenstaand profiel? Stuurt u dan uiterlijk 15 sepember 2020 uw motivatie en cv naar Monica Konings (bestuurssecretaresse) secretariaat@fbbk.nl. Wilt u meer informatie? Kijk op www.fbbk.nl.

Het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) en het opvragen van referenties zijn onderdeel van de selectieprocedure.

Bestuursleden van FBBK ontvangen een kleine vaste onkostenvergoeding ter dekking van gemaakte onkosten.

Download PDF