Manager / toekomstig directeur

Profiel manager/toekomstig directeur FBBK

De manager/toekomstig directeur van FBBK:

 • heeft ruime werkervaring binnen het werkgebied van Bewindvoering, Mentorschap en Financieel Beheer
 • bezit leidinggevende en coachende kwaliteiten en heeft aandacht voor de ontwikkeling van het team
 • conformeert zich aan het beleid en de visie van FBBK en is in staat de visie van FBBK uit te dragen
 • het goed kunnen omgaan met de formele vereisten van de organisatie en het inschatten van de haalbaarheid / redelijkheid daarvan binnen een kleine stichting
 • werkt actief mee aan de uitvoering van beleidsuitgangspunten en kan medewerkers hierop aansturen
 • kan samen met bestuur en medewerkers kaders aanbrengen en deze implementeren
 • is in staat strategisch te denken
 • heeft inzicht in bedrijfsmatige processen
 • weet door het stellen van kritische vragen de medewerkers een spiegel voor te houden
 • onderhoudt contacten met netwerk en stakeholders van de stichting
 • kan goed omgaan met werknemers en bestuur van de stichting
 • kan met vertrouwelijke gegevens omgaan
 • is open en benaderbaar
 • is in het bezit van een VOG-verklaring

Taken:

 • aansturen en coördineren van het bureau
 • bewaken van voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden en werkvoorraden van het bureau en van de werknemers
 • een bijdrage leveren aan en toezien op het behalen van de doelstellingen van de stichting zoals vastgelegd in het jaarplan en meerjarenbeleidsplan van de stichting
 • zorgdragen voor goede en adequate werksfeer

Functie-eisen:

 • ervaring als leidinggevende en als bewindvoerder/mentor
 • goede communicatieve vaardigheden
 • ondernemend, daadkrachtig en in staat tot delegeren
 • in staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen
 • flexibel en stressbestendig
 • voldoet aan de kwaliteitseisen van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM voor de hoedanigheid van bewindvoerder en eventueel als mentor

Beloning:
salaris, pensioen, secundaire arbeidsvoorwaarden conform inschaling cao Gehandicaptenzorg in FWG 65 (€ 3.823 tot € 5.772)