Werken bij FBBK

Vacature overzicht

Vanwege het aanstaande vertrek van twee van de bestuursleden is een vacature ontstaan voor twee bestuursleden.

Het betreft de portefeuilles “Mentorschap” en “Juridische Zaken & Compliance”

Opleidingseisen

Bekijk de vacature