Verantwoording

FBBK is een stichting zonder winstoogmerk en beheert de financiën van vaak kwetsbare cliënten. Daarom vindt FBBK het erg belangrijk om transparant te zijn. Over onze bedrijfsvoering en over de manier waarop wij het geld voor onze cliënten beheren. We voldoen aan alle kwaliteitseisen, wet- en regelgeving en leggen op verschillende manieren verantwoording af.

We leggen ten eerste verantwoording af aan de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger zelf. Dat doen we door middel van overzichtelijke kwartaal- en jaarrapportages waarin alle inkomsten en uitgaven worden verantwoord.

Daarnaast leggen we verantwoording af aan de rechtbank. Door middel van rapportages en door middel van de ‘eigen verklaring curatele/bewindvoering/mentorschap’. Jaarlijks stellen we deze verklaring op die vervolgens door een onafhankelijke accountant wordt gecontroleerd en goedgekeurd.

Ook worden de bedrijfsvoering, de financiën van FBBK en de manier waarop we met cliëntgelden omgaan elk jaar door de accountant gecontroleerd.

Tot slot ziet de rechtbank toe op de kwaliteit van onze dienstverlening.

Jaarverslag: Positief resultaat over 2019

Het doelmatig beheren van de toevertrouwde gelden, zonder winstoogmerk en overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Dat is wat FBBK zich tot doel stelt. Hoe we dat doen? Door goed te luisteren naar de behoefte van onze cliënten; door professioneel en transparant te werken. We sloten 2019 af met een positief resultaat.
Lees hier meer over onze cijfers.

Jaarverslag 2019: Een gezonde stichting

Wat doen we?

FBBK verzorgt al ruim 25 jaar de financiële administratie en bewindvoering voor haar cliënten. Dit doen we professioneel, persoonlijk en zonder winstoogmerk. Of het nu gaat om hulp met geldzaken, het beheren van de financiële administratie of het overnemen van de bewindvoering.

Voor wie werken we?

FBBK werkt voor mensen die hulp bij hun financiën kunnen gebruiken. Tot 2014 was FBBK onderdeel van de Hartekamp Groep, tegenwoordig is FBBK volledig zelfstandig en kan iedereen bij ons terecht. Mensen die hun geldzaken niet (meer) zelf kunnen regelen en mensen die gewoon graag meer tijd overhouden voor andere zaken.

Onze doelstelling

Het voeren van bewind ten behoeve van particulieren; en het beheren en doen beheren van inkomen en vermogen van particulieren op contractuele basis.

FBBK zal de haar toevertrouwde gelden en eventuele andere vermogensbestanddelen doelmatig en overeenkomstig de wettelijke bepalingen beheren.

Onze ambities

FBBK stelt zichzelf tot doel een gezonde stichting te blijven met een stabiele positie in een markt die wordt gedomineerd door commerciële bewindvoerders. We bieden onze diensten aan tegen een passend tarief, lage kosten en zonder winstoogmerk. Dat doen we door persoonlijk contact, door goed te luisteren naar de behoefte van onze cliënten, door professioneel en transparant te werken en altijd up to date te zijn op gebied van de laatste digitale en wettelijke ontwikkelingen. Dat kunnen wij doen door onze jarenlange ervaring, door onze professionele, betrokken medewerkers en dankzij de inzet van ons onbezoldigd bestuur.

Onze resultaten

We zijn er trots op ook 2019 weer afgesloten te hebben met een positief resultaat. Ook door de rechtbank zijn we positief beoordeeld in de jaarlijkse beoordeling. En het belangrijkste, we krijgen positieve reacties van onze klanten.

Een greep uit de reacties

“Ik heb het vertrouwen dat FBBK door haar professionaliteit de zaken van mijn nicht uitstekend zal beheren.”

“Jarenlang hebben we de financiën verzorgd voor onze zuster in een instelling. Dit kostte veel tijd. FBBK heeft ons deze zorg uit handen genomen en nu hebben we meer tijd voor gezelligheid. Onze zuster is hier heel blij mee.”

“Ik stel vragen als ik iets niet snap. En die vragen worden altijd correct, snel en goed beantwoord”