Over ons

FBBK behartigt al ruim 25 jaar de belangen van haar cliënten. Dit doen we professioneel, persoonlijk en zonder winstoogmerk. Of het nu gaat om bewindvoering, hulp bij geldzaken of mentorschap; u houdt meer tijd over. Voor uzelf en voor uw dierbaren.

FBBK is een stichting zonder winstoogmerk. We werken transparant en leggen door middel van rapportages verantwoording af; aan de wettelijk vertegenwoordiger of rechtstreeks aan de rechtbank. Vanzelfsprekend voldoen we daarbij aan alle kwaliteitseisen, wet- en regelgeving.

Missie

FBBK wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van mensen in kwetsbare situaties.

Kernwaarden

Betrokken – Betrouwbaar – Professioneel – Persoonlijk

Visie

Ieder mens heeft het recht om zelf richting te geven aan zijn leven. Vanuit deze overtuiging wil FBBK bijdragen aan de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van mensen in kwetsbare situaties. Met meer dan 25 jaar ervaring, kennis van en binding met de doelgroep, werkt FBBK vanuit grote betrokkenheid aan haar persoonlijke dienstverlening. De gewoonten, wensen en belangen van de cliënt staan voorop. Daarbij is er nauw contact met cliënt en diens directe omgeving.

FBBK is een stichting zonder winstoogmerk en hecht er grote waarde aan betrouwbaar en professioneel haar werk te doen. FBBK werkt transparant en legt door middel van rapportages verantwoording af aan cliënt, de wettelijk vertegenwoordiger of rechtstreeks aan de rechtbank. FBBK biedt kwaliteit en voldoet aan alle kwaliteitseisen, wet- en regelgeving. Een eigen bestuur, een externe accountant en de rechtbank zien actief toe op het functioneren van de stichting.

Werken bij FBBK betekent bijdragen aan de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van mensen in kwetsbare situaties. De medewerkers van FBBK doen hun werk met passie en betrokkenheid. Elke dag verbindend, adviserend en denkend in mogelijkheden, in het belang van de cliënt. Opdat de persoonlijke belangen van cliënten goed behartigd worden, de financiën goed beheerd en alle zaken in orde zijn.

Maak kennis met het team van FBBK:

 

T.J.M. (Tamara) de Vos
Manager FBBK
t.d.vos@fbbk.nl
023-3030703
Manager FBBK
J. (Judith) van den Berg
Bewindvoerder
j.v.d.berg@fbbk.nl
023-3030702
Bewindvoerder FBBK
M. (Marsha) Evers
Bewindvoerder / Mentor / Curator
m.evers@fbbk.nl
023-3030701
Bewindvoerder FBBK
M. (Mark) Aarts
Mentor / Ass. Bewindvoerder
m.aarts@fbbk.nl
023-3030706
Bewindvoerder FBBK
S. (Sven) Philippo
Backoffice medewerker
s.philippo@fbbk.nl
023-3030705
Backoffice medewerker FBBK

 

 

FBBK  Bezoekadres
Postbus 502 Tappersweg 14 kamer 034
2100 AM Heemstede 2031 EV Haarlem
023-3030700 (alleen op afspraak)
info@fbbk.nl

 

 

Maak kennis met het Bestuur van FBBK:

 

J.D. (Hans) Jacob, voorzitter
Th.W. (Thom) Pronk, penningmeester
L.J. (Leo) Hengst, lid
E. (Erica) Wagenaar, lid
A. (Annette) Sanders, lid