Mentorschap

FBBK biedt mentorschap aan cliënten die niet goed (meer) in staat zijn om hun persoonlijke belangen te behartigen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een ouder in een instelling of om een familielid met een verstandelijke of andere beperking. De mentor van FBBK treedt op als wettelijk vertegenwoordiger en helpt de cliënt bij het nemen van beslissingen over diens verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Daarnaast is de mentor bevoegd te beslissen wanneer de cliënt dat niet langer zelf kan. De gewoonten, wensen en behoeften van de cliënt zijn leidend. En het belang van de cliënt staat bij alles voorop. Zo behoudt de cliënt zo veel mogelijk de regie over diens leven en zorg en neemt FBBK u zorg uit handen.

De mentor van FBBK:

  • Behartigt van de persoonlijke belangen van de cliënt
  • Onderhoudt nauw contact met de cliënt, diens familie, zorgverleners en directe omgeving
  • Neemt de geloofs- en/of levensovertuiging, culturele achtergrond en wensen van de cliënt als leidraad
  • Adviseert, begeleidt en ondersteunt de cliënt bij het nemen van persoonlijke beslissingen
  • Vertegenwoordigt de cliënt bij zaken als verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding
  • Overlegt met behandelaars, zorgverleners, -instellingen en andere instanties
  • Is aanwezig bij zorgplanbesprekingen
  • Legt verantwoording af aan de rechtbank

Een mentor wordt benoemd door de kantonrechter en beslist over persoonlijke belangen. Een mentor beslist niet over financiële zaken of over hoogstpersoonlijke aangelegenheden zoals een echtscheiding of het opstellen van een testament.