‘Ik wil precies weten hoe de dingen in elkaar steken’

Mevrouw Vlet (79) is sinds 4 jaar mentor en bewindvoerder van haar nicht Carmen en woont zelf in het buitenland. Omdat de rechtbank vereist dat een mentor minimaal 6 keer per jaar op bezoek komt, deelt ze het mentorschap met een vriendin. De geldzaken, daar zit ze bovenop. “De eerste keer dat ik een jaarverslag zag, dacht ik: ‘Mijn hemel, wat vreselijk ingewikkeld!’ Ik snapte er niets van. Maar ik wil wel precies weten hoe de dingen in elkaar steken.”

“Begin 2013 startte de procedure om het mentorschap en de bewindvoering voor mijn nicht Carmen aan mij over te dragen. Ze heeft een verstandelijke beperking en woont in een instelling. Het ging helaas niet goed met haar, ze was ziek. In augustus van dat jaar werd mijn verzoek door de rechtbank ingewilligd in duo-mentorschap met mijn vriendin in Nederland, omdat ik in Spanje woon en Carmen volgens de norm van de rechtbank niet 6 maal per jaar kan bezoeken.”

Heel verhelderend

“De rechtbank stuurde mij een informatiepakket over de bewindvoering en het mentorschap. Ik heb alles met de maatschappelijk werkster besproken om onduidelijkheden op te helderen. STBC (wat later onder de naam FBBK verder zou gaan) beheerde toentertijd al jaren de financiën van mijn nicht. Ik heb dat op advies van de maatschappelijk werkster zo gelaten. Zij waren immers al bekend met alle financiële zaken en procedures. Ik vond en vind het te belastend om dat allemaal zelf uit te zoeken.”

“Van het tussentijdse verslag en het jaarverslag snapte ik aanvankelijk niets. Ik heb verschillende keren om opheldering gevraagd, omdat ik alle bedragen en de noemer waaronder ze vielen wilde begrijpen. Na een onwennige beginperiode van mijn bewindvoering, ben ik uiteindelijk op gesprek geweest toen ik in Nederland was. Het was een zeer verhelderend gesprek met het toenmalige hoofd van de stichting en in aanwezigheid van de maatschappelijk werkster; over de inhoud van de financiële verslagen en over het hoe en waarom van de verschillende aanvragen. Ik kreeg schriftelijke informatie mee. Heel verhelderend.”

Vertrouwen is essentieel

“Ik ervaar het contact met FBBK als erg plezierig. We hebben een goede vorm gevonden. FBBK doet de boekhouding. Ik controleer de verslagen en stel vragen als mij iets niet duidelijk is. En die vragen worden altijd correct, snel en goed beantwoord. Keurig op een rijtje. Vriendelijk en uitgebreid. Heel prettig. De heer van Rij (bewindvoerder en chef de bureau) en zijn team zijn zich ervan bewust dat vertrouwen als klant van FBBK essentieel is. En ik heb het vertrouwen dat FBBK door haar professionaliteit de zaken van mijn nicht uitstekend zal beheren.”

“Een jaar of twee geleden hebben de heer van Rij en ik de financiën nogmaals helemaal doorgenomen in aanwezigheid van de maatschappelijk werkster. Dit deden we omdat mijn nicht twee vrij kostbare therapieën krijgt aangeboden die buiten de instelling vallen. Ik wilde toen onder andere weten of dat financieel verantwoord was. Gelukkig was dat het geval. Omdat ik uit de gezondheidszorg kom weet ik hoe belangrijk het gevoel van welbevinden voor een cliënt kan zijn. Naast de uitstekende zorg die zij krijgt, dragen deze therapieën bij aan het welzijn en welbevinden van mijn nicht. Massage, haar verwennen met muziek, aanraking, beleving: het doet haar heel goed.”

Openstaan voor verbetering

“Zoals ik al aangaf, worden mijn vragen steeds keurig beantwoord en mijn suggesties overgenomen. Als ik nog een aanbeveling mag doen, dan zou dat zijn om een toelichting toe te voegen aan de financiële verslagen of zo nodig eerder wanneer er sprake is van veranderingen of nieuwe regels die de uitkeringen beïnvloeden. Mogelijk worden onnodige vragen hiermee voorkomen. Ook zou ik het prettig vinden een kopie te ontvangen van de aanvragen en de antwoorden daarop van de diverse instanties. Zodat ik altijd op de hoogte ben.”