Bewindvoering

Bewindvoerder van FBBK kan maatwerk leverenDe bewindvoering voor een kind of naaste is een grote verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die u niet zomaar uit handen geeft. Juist daarom is het verstandig nu al na te denken over de toekomst. Hoe lang wilt of kunt u de bewindvoering zelf doen? En hoe zorgt u dat de geldzaken van uw dierbare ook in de toekomst goed geregeld blijven?

Als bewindvoerder treedt FBBK op als wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt. We doen niet alleen de volledige administratie, maar nemen ook de financiële eindverantwoordelijkheid over en zijn aanspreekpunt voor de rechtbank. Zo weet u dat de geldzaken van uw dierbare ook in de toekomst goed geregeld blijven. FBBK neemt de financiële zorg uit handen, nu en voor later.

Als bewindvoerder is FBBK naast het Financieel Beheer verantwoordelijk voor:

 • Vooronderzoek, eventueel i.s.m. maatschappelijk werk
 • Intakegesprekken
 • Opstellen van een bereidverklaring
 • Bezoeken aan de rechtbank
 • Beoordelen van de bestedingsoverzichten en -aanvragen
 • Opstellen van een begroting
 • Versturen aan de rechtbank van aanvragen voor bestedingen boven de € 1.500,-
 • Controleren van kwartaaloverzichten
 • De jaarlijkse Rekening en Verantwoording bij de rechtbank
 • Controleren van de instandhouding van het vermogen
 • Contacten voor de cliënten met derden
 • Werkzaamheden in het kader van de aflossing van schulden in het minnelijk traject
 • Vijfjaarlijkse evaluatie van bewind in opdracht van de rechtbank

Binnen de kaders van de wettelijke bepalingen kan FBBK maatwerk leveren.