Cliëntenkas Hartekamp

Cliëntenkas Hartekamp voor de bewoners van de woonlocaties van de Hartekamp Groep

FBBK heeft een speciale band met de Hartekamp Groep en haar bewoners. Tot 2014 waren we namelijk onderdeel van de Hartekamp Groep. Daarom biedt FBBK bewoners van de woonlocaties van de Hartekamp Groep een speciaal pakket voor zakgeld en kleine uitgaven.

De wettelijk vertegenwoordiger bepaalt welk bedrag er op jaarbasis door de begeleiding besteed mag worden, bijvoorbeeld aan zakgeld, kleding of de kapper. FBBK beheert het bedrag, doet (kleine) uitgaven vanuit de cliëntenkas, administreert de gelden en rapporteert hierover.

FBBK biedt deze werkzaamheden als los pakket. Daarnaast worden ze standaard uitgevoerd als onderdeel van Financieel Beheer en Bewindvoering voor cliënten die bij de Hartekamp Groep wonen. In dat geval worden alle uitgaven direct verrekend met de bankrekening die FBBK al in beheer heeft en verwerkt in de Rekening en Verantwoording.